Notice


Rights Share Allotment Notice......!!!
यस बैंकको हकप्रद शेयर निष्काशन तथा बिक्रि खुल्ला अबधि थप गरिएको बारे सूचना ......!!!
आन्तरिक निर्माण एवम् सजावट कार्यको लागि गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको जानकारी सम्बन्धी सूचना(मिति 2074/11/15)
आन्तरिक निर्माण एवम् सजावट कार्यको लागि गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (मिति 2074/10/29)
1. Birendranagar : BOQ     Drawing  2. Dhangadi : BOQ    Drawing   3. Mahendranagar : BOQ   Drawing
4. Nepalgunj : BOQ   Drawing   5. Beshisahar : BOQ     Drawing  6. Chandrauta  BOQ  Drawing 
7. Birgung :    BOQ    Drawing   8. Hetauda :     BOQ     Drawing
Notice for purchase of Computer,Electronics and Other Item      Application Form
Notice for Purchase of Transformer    Application Form    BOQ for Transformer
Request for Expression of Interest(EOI)
मुल्याकनकर्ता (Valuator) सूचिकृत सम्बन्धी सूचना 
यस बैंकको हकप्रद शेयर निष्काशन बारेको सूचना 
Invitation for sealed Quotation of Routers/Firewall
 Application Form Download
हकप्रद शेयर निष्काशन प्रयोजनका लागि शेयर धनि दर्ता पुस्तिका बन्द हुने सम्बन्धि सूचना (मिति २०७४/०९/२४)​
सवारी साधन लिलाम गर्ने गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना (मिति २०७४/०९/२४)​
निबेदन फारम  Download
यस बैंकको नया खुल्ने शाखाहरुको  लागि घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना  (मिति २०७४/०९/२२)​
घर भाडामा दिने सम्बन्धी  निवेदन फारम  Download
आन्तरिक निर्माण एवम् सजावट कार्यको लागि गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको जानकारी सम्बन्धी सूचना (मिति २०७४/०९/२०) BOQ हरु  Website को माथि दाया तर्फ  Downloads बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ 
आन्तरिक निर्माण एवम् सजावट कार्यको लागि गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (मिति २०७४/०९/०६)
सुरक्षा गार्ड आपूर्ति सम्बन्धी गोप्य सिलबंदी बोलपत्र आवाहनको सूचना
यस बैंकको नया खुल्ने शाखाहरुको  लागि घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना  (मिति २०७४/०९/०१)
घर भाडामा दिने सम्बन्धी  निवेदन फारम 
यस बैंकको नया खुल्ने शाखाहरुको  लागि घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना  (मिति २०७४/०८/०८
यस बैंकको निशुल्क आस्वा (ASBA) सेवा सम्बन्धि सूचना 
यस बैंकका ग्राहक महानुभाबहरुलाई खाता अध्यावधिक गर्ने तथा एकै प्रकृतिको दोहोरो खाता बन्द गर्ने सम्बन्धि सूचना 
 

visit us on our hours

Sunday - Thursday
9:45 am - 5:00 pm
Friday 9:45 - 3:00 pm

Saturday & Holidays Counter from following branches
New Road Branch
Narayanghad (Lions Chowk) Branch
Butwal Branch
Transaction Hour
11:00 am - 2:00 pm

EMI Calculator

find us easily View our Branches

Kathmandu-30, Gyaneshwar, Aanand Bhairab Marg.
Tel: +977-01-4440115, 4440116, 4440123,4440124
Fax : +977-01-4440134
URL : www.kamanasewabank.com
E-mail : info@kamanasewabank.com